Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

 

 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Infolinia dla pacjenta (012) 424-71-35

Badania profilaktyczne

Programu polityki zdrowotnej finansowanego przez NFZ - rak piersi

Etap podstawowy

Szpital Uniwersytecki w Krakowie zaprasza wszystkie Panie w wieku 50- 69 lat na badanie mammograficze, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonywały mammografii.
Badania te odbywają się w:
- Oddziale Klinicznym Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej
- oraz w Zakładzie Radiologii
Badanie mammograficzne jest:
- bezpłatne
- wykonywane bez skierowania
- tylko po okazaniu dowodu osobistego
- wyłącznie dla kobiet które nie robiły mamamografii w ciągu ostatnich dwóch lat
Panie zainteresowane wykonaniem badania proszone są o rejestrowanie się:
- Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej - tel. 424 80 65 lub 55
(w godz. 8-13)
- Zakład Radiologii - tel. 424 77 65 (w godz. 8-18)
Program będzie realizowany do końca roku lub do wyczerpania limitu.
 

Program profilaktyki raka szyjki macicy z NFZ

Etap diagnostyczny

W etapie tym wykonywane będą badania cytologiczne materiału przesłanego przez realizatora etapu podstawowego Programu, a następnie przesłanie wyniku badania do poradni, w której pobrano materiał.
Realizator programu: Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii i Onkologii
(w godz. 8-18 pon., śr., pt.; w godz.8-15 wt., czw.)
ul. Kopernika 23, tel. 424-85-69


Program badań prenatalnych

Ekspert Kampanii:
Prof.dr hab.med. Jacek J. Pietrzyk - Wojewódzki Konsultant ds. Genetyki Klinicznej
Program badań prenatalnych obejmuje dla celów poradnictwa genetycznego diagnostykę molekularną m.in. takich chorób jak: mukowiscydoza, fenyloketonuria, pląsawica, głuchota wrodzona, wrodzone dysplazje kostne, dystrofia mięśniowa Duchenne'a i Beckera.

Dla kogo?
Program skierowany jest do:

  • kobiet w ciąży od 35 roku życia,
  • kobiet w ciąży, u których w poprzedniej ciąży stwierdzono aberracje chromosomalne u płodu,
  • kobiet w ciąży, u których stwierdza się występowanie strukturalnych aberracji chromosomowych w rodzinie,
  • kobiet w ciąży o znacznie zwiększonym ryzyku urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenicznie lub wieloczynnikowo,
  • kobiet w ciąży, u których w obecnej ciąży stwierdzono nieprawidłowe stężenie biochemicznych markerów dobrostanu ciąży lub nieprawidłowy wynik badania USG,
  • kobiet z rodzin wysokiego ryzyka genetycznego.

Realizacja programu

Kobiety z określonej grupy ryzyka kierowane są do poradni genetycznej przez lekarza ginekologa, jeśli lekarz - na podstawie wywiadu i badania - uzna za celowe objęcie ciężarnej programem badań prenatalnych.
W poradni genetycznej lekarz specjalista po przeprowadzeniu wywiadu decyduje o dalszej diagnostyce - badaniu usg płodu lub badaniach biochemicznych. Na podstawie wyników tych badań lekarz kalkuluje ryzyko wystąpienia wad genetycznych i ewentualnie, jeśli ciężarna wyrazi zgodę, kieruje ją na kolejne badania genetyczne.
Dalsza ambulatoryjna opieka nad ciężarnymi, u których zdiagnozowano nieprawidłowości genetyczne odbywa się w odpowiednich placówkach diagnostycznych już poza programem profilaktycznym, w ramach umowy z NFZ.
Świadczeniodawca realizujący Program:
Oddział Kliniczny Kliniki Położnictwa i Perinatologii SU, ul. Kopernika 23, tel. 12 424 85 46

Zdrowy Kraków
Programy profilaktyczne finansowane przez Urząd Miasta Krakowa
skierowane do mieszkańców Krakowa

Nazwa Programu
Opis Programu
Miejsce realizacji
Adres
Telefon
Program edukacyjno - profilaktyczny wczesnego wykrywania raka piersi skierowany do 40 letnich mieszkanek Miasta Krakowa (od października każdego roku Program dostępny będzie dla kobiet w wieki 40 -50 r.ż. i powyżej 69 r.ż.); w ramach Programu wykonywane jest badanie mammograficzne oraz konsultacja lekarska
Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii i Onkologii
Kopernika 23 12 424-85-72
Program wczesnego wykrywania raka jelita grubego skierowany dla mieszkańców Miasta Krakowa w wieku pomiędzy50 a 65 rokiem życia niepodających żadnych dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, ponadto dla osób z grupypodwyższonego ryzyka raka jelita grubego, w tym: z chorobą nowotworową w najbliższej rodzinie, z udokumentowanąpolipowatością jelita, także z polipowatością rodzinną, podejrzeniem dziedzicznego niepolipowatego raka jelita grubego,przewlekłych stanów zapalnych jelita grubego oraz jawnego lub utajonego krwawienia z przewodu pokarmowego.
Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej
Kopernika 40 12 424-80-52


 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||