Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

 

 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00

17  Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii

31-501 Kraków, ul. Kopernika 23
Sekretariat Ordynatora:
tel. (0-12) 424-85-55, 424-85-87


Uwaga! Przy połączeniach z miasta przed czterocyfrowymi numerami wewnętrznymi prosimy wykręcić początek 424.  

Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii, ul. Kopernika 23  
Nazwa abonenta

Nr wewn. 424-xx-xx

Ordynator Oddziału Klinicznego
85-55, 85-87
Sekretariat
85-55, 85-87
Dyżurka Lekarska I
85-55
Dyżurka Lekarska II
85-57
Oddział Wcześniactwa
85-58
Oddział Intensywnego Nadzoru Noworodka (3 piętro)
85-59
Przychodnia Przykliniczna
85-62

 

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||