Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

 

 
powrót

Plan

Legenda

1. Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Wewnętrznych i Geriatrii, ul Śniadeckich 10
2. Oddział Kliniczny Leczenia Bólu, Opieki Paliatywnej i Farmakologii Klinicznej, ul. Śniadeckich 10
3. Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Zakaźnych, ul Śniadeckich 5
4. Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii, ul Kopernika 17
5. Oddział Kliniczny Kliniki Chorób Metabolicznych, ul Kopernika 15
6. Oddział Kliniczny Kliniki Nefrologii, ul Kopernika 15
7. Oddział Kliniczny Kliniki Gastroenterologicznej, ul Śniadeckich 10
8. Oddział Kliniczny Kliniki Hematologii, ul Kopernika 17
9. Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej, ul. Kopernika 40
10. Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej, ul Kopernika 21
11. Oddział Kliniczny Kliniki Medycyny Ratunkowej i Obrażeń Wielonarządowych, ul. Kopernika 21
12. Oddział Kliniczny Kliniki Chirurgii Endoskopowej, ul Kopernika 21
13. Oddział Kliniczny Kliniki Urologii, ul Grzegórzecka 18
14. Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii i Położnictwa Septycznego, ul. Kopernika 23
15. Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii, Położnictwa i Onkologii, ul. Kopernika 23
16. Oddział Kliniczny Kliniki Endokrynologii Ginekologicznej, ul Kopernika 23
17. Oddział Kliniczny Kliniki Ginekologii i Niepłodności, ul Kopernika 23
18. Oddział Kliniczny Kliniki Neonatologii, ul Kopernika 23
19. Oddział Kliniczny l Kliniki Kardiologii, ul Kopernika 17
20. Oddział Kliniczny II Kliniki Kardiologii, ul Kopernika 17
21. Samodzielna Pracownia Zakładu Hemodynamiki i Angiografii, ul. Kopernika 17
22 Oddział Kliniczny Kliniki Neurologii, ul Botaniczna 3
23 Oddział Kliniczny Kliniki Neurochirurgii, ul Botaniczna 3
24 Oddział Kliniczny Kliniki Neurotraumatologii, ul. Botaniczna 3
25 Oddział Kliniczny Kliniki Dermatologii, ul Kopernika 19
26 Oddział Kliniczny Kliniki Okulistyki, ul. Kopernika 38
27 Oddział Kliniczny Kliniki Onkologii, ul Kopernika 19
28 Oddział Kliniczny Kliniki Otolaryngologii, ul Śniadeckich 2
29 Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dorosłych, ul. Kopernika 21 a
30 Oddział Kliniczny Kliniki Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, ul Kopernika 21b
31 Zakład Alergolog ii, ul Śniadeckich 10
32 Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, ul Kopernika 17
33 Zakład Diagnostyki, ul. Kopernika 15b
34 Zakład Radiologii, ul. Kopernika 19, ul. Kopernika 50
35 Podstawowa Opieka Zdrowotna Przychodnia Ogólna nr 1, ul. Śniadeckich 10
36 Podstawowa Opieka Zdrowotna Przychodnia Ogólna nr 2, ul. Śniadeckich 16
37 Poradnia Rehabilitacji, ul. Kopernika 19
38 Poradnia Specjalistyczna, ul. Śniadeckich 10
39 Poradnia - Jagiellońskie Centrum Zdrowia w Pracy, ul. Śniadeckich 10
A Budynki Administracyjne

powrót

|| strona główna || z życia Szpitala || informacje ogólne || kliniki || oferowane usługi || 
|| mapa || spis telefonów || e-mail ||
 

 

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||