Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00

  Zakład Diagnostyki Obrazowej

ul. Kopernika 19, 31-501 Kraków
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel.: (012) 424-73-91, (012) 424-77-61,
fax: (012) 424-73-90, (012) 424-73-91
www.radiologia.su.krakow.pl
e-mail: radiologia@su.krakow.pl
e-mail: aurbanik@mp.pl 

 

 
Badania Rentgenowskie
 

1.zdjęcie RTG dłoni (kości nadgarstka i ręki)
2.zdjęcie RTG palca
3.zdjęcia RTG kości miednicy (AP)
4.zdjęcie RTG stawów krzyżowo-biodrowych (AP + skosy)
5.zdjęcia RTG stawów biodrowych (AP+bok)
6.zdjęcia RTG stawów biodrowych - osiowe
7.zdjęcia RTG kości uda (AP + bok)
8.zdjęcia RTG kości stawu kolanowego (AP)
9.zdjęcia RTG kości stawu kolanowego (AP + bok)
10.zdjęcia RTG kości stawu kolanowego -porównawcze
11.zdjęcia RTG kości podudzia (AP+ bok)
12.zdjęcia RTG kości podudzia porównawcze
13.zdjęcia RTG kości stawu skokowego stopy (AP + bok)
14.zdjęcia RTG kości stawu skokowego porównawcze
15.zdjęcie RTG kości piętowej (AP+bok)
16.zdjęcie RTG kości piętowej - porównawcze
17.zdjęcie RTG stopy
18.zdjęcie RTG stopy - porównawcze
19.zdjęcie RTG gonometria
20.zdjęcie RTG skalometria
21.zdjęcia RTG przeglądowe klatki piersiowej (AP)
22.zdjęcia RTG klatki piersiowej z kontrastem w przełyku (AP+bok)
23.zdjęcia RTG przeglądowe jamy brzusznej
24.zdjęcie RTG przełyku z kontrastem
25.zdjęcie RTG celowane na ząb obrotnika
26.zdjęcie RTG kręg. szyjnego (oba skosy)
27.zdjęcie RTG kręg. szyjnego (AP + bok)
28.zdjęcie RTG kręg. szyjnego (czynnościowe)
29.zdjęcie RTG kręg. piersiowego (AP+bok)
30.zdjęcie RTG kręg. lędź.- krzyż. (AP+bok)
31.zdjęcie RTG kręg. lędź.- krzyż. (skosy)
32.zdjęcie RTG kręg. lędź.- krzyż. (czynnościowe)
33.zdjęcie RTG celowane na dowolny odcinek kręgosłupa
34.zdjęcie RTG czaszki (AP+bok)
35.zdjęcie RTG czaszki (komplet urazowy 4 zdjęcia)
36.zdjęcie RTG twarzoczaszki (komplet urazowy 4 zdjęcia)
37.zdjęcie RTG celowane na siodło tureckie
38.zdjęcie RTG oczodołów (AP)
39.zdjęcie RTG oczodołów (AP+bok)
40.zdjęcie RTG twarzoczaszki (AP)
41.zdjęcie RTG piramidy
42.zdjęcie RTG łuków jarzmowych
43.zdjęcie RTG wg Schullera
44.zdjęcie RTG wg Stenwersa
45.zdjęcie RTG wg Rhese
46.zdjęcie RTG nosa
47.zdjęcie RTG zatok obocznych nosa
48.zdjęcie RTG żuchwy
49.zdjęcie RTG żuchwy (ap, oba skosy)
50.zdjęcie RTG barku barku
51.zdjęcie RTG celowano na żebra
52.zdjęcie RTG obojczyka (AP)
53.zdjęcie RTG mostka (AP+skosy)
54.zdjęcie RTG łopatki (AP+skosy)
55.zdjęcie RTG kości ramieniowej (AP + bok)
56.zdjęcie RTG stawu łokciowego (AP + bok)
57.zdjęcie RTG przedramienia (AP + bok)
58.zdjęcie RTG nadgarstka (AP + bok)
59.zdjęcie RTG przewodu pokarmowego żołądka i dwunastnicy 
(metoda podwójnego kontrastu)
60.

zdjęcie RTG jelita grubego wlew metodą podwójnego kontrastu

61.zdjęcie RTG jelita cienkiego (z metylocelulozą)
62.urografia (ze środkiem cieniującym jonowym)
63.urografia (ze środkiem cieniującym niejonowym)

 
Badania ultrasonograficzne
 

64.USG miednicy
65.USG narządów jamy brzusznej
66.USG gruczołu krokowego
67.USG tarczycy
68.USG ślinianki
69.USG jądra
70.USG sutków
71.USG + BAC
72.USG klatki piersiowej
73.USG szyi
74.USG układu kostno-mięśniowego

 
Badania Mammograficzne
 

75.Mammografia
76.implantacja “kotwiczek”
77.biopsja stereotaktyczna

 
Badania Tomografii Komputerowej

Badania TK mogą być wykonywane w zależności od wskazań bez środka cieniującego albo ze środkiem cieniującym (jonowym, niejonowym).

78.densytometria TK
79.TK głowy
80.TK siodła tureckiego
81.TK oczodołów
82.TK uszu
83.TK szyi
84.TK klatki piersiowej
85.TK jamy brzusznej
86.TK kręgosłupa
87.TK miednicy
88.TK angiografia
89.TK stawu skokowego, kolanowego, uda, podudzia lub stopy
90.TK w opcji wysokiej rozdzielczości
91.TK stomatologiczne
92.TK perfuzja mózgowa
93.TK wirtualna endoskopia (w ściśle określonych przypadkach)
94.TK rekonstrukcja wielopłaszczyznowa
95.TK rekonstrukcja wzdłuż zadanej krzywej
96.TK rekonstrukcja trójwymiarowa
97.biopsja pod kontrolą TK

 
Badania Naczyniowe

Wszystkie badania wykonywane są w technice DSA – substrakcyjnej angiografii cyfrowej.

Badania naczyniowe mogą być wykonywane z użyciem środków cieniujących jonowych albo niejonowych. Istnieje również możliwość wykonania badań w systemie angiografii rotacyjnej z trójwymiarową prezentacją obrazów.

W uzasadnionych przypadkach badania angiograficzne wykonywane są z podania dożylnego.

98.angiografia mózgowa
99.angiografia łuku aorty
100.angiografia kończyny górnej
101.aortografia
102.arteriografia tt. nerkowych
103.arteriografia tt. trzewnych (tt. krezkowe, pień trzewny)
104.arteriografia tt. płucnych
105.arteriografia miednicowo - kończynowa
106.arteriografia naczyń miednicy
107.zabieg embolizacji
108.zabieg angioplastyki balonowej
109.zabieg implantacji stentu naczyniowego
110.zabieg implantacji filtru żyły próżnej dolnej
111.cholangiografia przezskórna
112.implantacja stentu w drogach żółciowych
113.nefrostomia przezskórna
114.zabieg poszerzenia dróg moczowych
115.kawografia
116.venografia
117.badanie naczyniowe przetoki Bresci
118.plastyka balonowa zwężeń przełyku

 
Badania Rezonansu Magnetycznego

Badania MR mogą być wykonywane w zależności od wskazań bez lub ze środkiem kontrastowym.

119.MR- angiografia głowy
120.MR - angiografia naczyń szyjnych
121.MR- aorty
122.MR nadbrzusza
123.MR dróg żółciowych - MRCP
124.MR głowy
125.MR przysadki mózgowej
126.MR głowy ze szczególnym uwzględnieniem struktur oczodołów
127.MR głowy ze szczególnym uwzględnieniem tylnej jamy czaszki
128.

MR głowy ze szczególnym uwzględnieniem zatok obocznych nosa

129.MR klatki piersiowej
130.MR kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego
131.MR kręgosłupa piersiowego
132.MR kręgosłupa szyjnego
133.MR krtani
134.MR uda
135.MR mammografia
136.MR miednicy
137.MR nadnerczy
138.MR nerek
139.MR oczodołów
140.MR podudzia
141.MR serca
142.MR stawów biodrowych
143.MR stawów skroniowo-żuchwowych
144.MR stawu barkowego
145.MR stawu biodrowego
146.MR stawu kolanowego
147.MR stawu łokciowego
148.MR stawu skokowego
149.MR stopy
150.MR szyi
151.MR ścięgna Achillesa
152.MR śródpiersia
153.

MR dynamiczne wątroby

154.MR twarzoczaszki
155.MR ramienia
156.MR przedramienia
157.MR ręki
158.MR wirtualna endoskopia (w ściśle określonych przypadkach)
159.MR trójwymiarowa rekonstrukcja
160.MR spektroskopia
161.MR funkcjonalne

 powrót

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||