Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
 Całodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00
  Zakład Diagnostyki Obrazowej

Pediatria, układ kostno-mięsniowy

 
Dziecko maltretowane - Podejrzenie urazu RTG Scyntygrafia kości Wskazane Wskazana U dzieci poniżej drugiego roku życia bezwzględnie konieczne wykonanie zdj. całego kośćca. Wysoka czułość w diagnostyce złamań kości, nawet po 2 latach można stwierdzić miejsca urazów (nie tylko złamań).
Urazy kończyn RTG USG, MR Wskazane Wskazane warunkowo Uwaga: zdjęcie porównawcze drugiej kończyny nie powinno być wykonywane rutynowo.
Zaburzenia wzrastania RTG Wskazane warunkowo Ocena wieku kostnego - RTG lewej ręki (niedominującej), noworodki - zdjęcie ręki i kolana.
Ból stawu biodrowego USG RTG, MR Scyntygrafia Wskazane Wskazane warunkowo Wskazana warunkowo USG może wykazać płyn, który może być pobrany do dalszej diagnostyki oraz ewakuowany w procesie leczniczym. MR gdy USG i badanie RTG nie przynosi rozpoznania. Scyntygrafia znakowanymi krwinkami.
Zapalenie kości USG RTG Scyntygrafia kości MR skazane Wskazane Wskazana Wskazane warunkowo USG, scyntygrafia - w ciągu pierwszych dni od wystąpienia objawów klinicznych -wczesne wykrycie zmian, poszukiwanie innych, nieuchwytnych klinicznie ognisk RTG po ok. 7 dniach od wystąpienia objawów klinicznych.
Dysplazja stawów biodrowych USG, RTG Wskazane U dzieci do 6 m-ca USG jest badaniem rutynowym

powrót 

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||