Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

 

 
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Infolinia dla pacjenta (012) 424-71-35

Narodziny Krakowskiej Radiologii
Okres od 1896 do 1945
Okres od 1945 do 1996
Okres od 1997 (drugie stulecie)

OKRES OD 1997
 

Obrazy rdzenia kręgowego
w technice dyfuzji MR
 

        W 1997 grupa naukowców Instytutu Fizyki Jądrowej (A. Jasiński) oraz Katedry Radiologii CM UJ (J. Kuśmiderski) otrzymała pierwszą nagrodę na Europejskim Zjeździe Rezonansu Magnetycznego w Brukseli za pracę: A. Krzyżak, A. Jasiński, D. Adamek, M. Baj, J. Kuśmiderski, P. Sagnowski, W. Węglarz: Monitoring injury in a rat spinal cord using MR Microscopy of water diffusion tensor. MAGMA, Vol. 11, 1997:161.
Była to pierwsza nagroda na tym głównym europejskim forum MR dla zespołu z Polski.

Aparat spiralny TK (prod. 1997)

   

W roku 1997 w Zakładzie i Katedrze Radiologii uruchomiono pierwszy spiralny aparat TK w Polsce Południowo-Wschodniej. Przy jego pomocy od 1998 rozpoczęto wykonywanie angiografii TK, perfuzyjnego badania TK mózgu, QCT a także badań TK w stomatologii i chirurgii twarzowo-szczękowej.

Aparat spiralny TK (prod. 1997)

 

 

Prof. Andrzej Urbanik

Zespół Katedry (1998)

    Od roku 1998, po śmierci prof. Kuśmiderskiego, pełnienie obowiązków kierownika Katedry Radiologii Collegium Medicum UJ i Zakładu Radiologii Szpitala Uniwersyteckiego powierzono dr Andrzejowi Urbanikowi (1953-); absolwent (1978) Akademii Medycznej w Krakowie. Doktorat uzyskał w Akademii Medycznej w Gdańsku (1991; był asystentem w Instytucie Radiologii AMG w latach 1988-92) a habilitacje w Collegium Medicum UJ (2003). Stopień profesora uzyskał w 2009. Na przełomie XX i XXI wieku przeprowadzono gruntowny remont Zakładu Radiologii w budynku przy ul. Kopernika 19, wymieniając starą aparaturę na nowoczesną spełniającą światowe standardy.

Spotkanie opłatkowe (1998)

Budowa Pracowni MR (1996-97)

   

Ważnym kamieniem milowym krakowskiej radiologii było otwarcie w roku 1998 Pracowni Rezonansu Magnetycznego wyposażonej w najwyższej klasy, jak na ówczesne warunki, systemu MR o natężeniu pola 1,5T. Rozpoczęto nie tylko standardowe badania ale także wprowadzono szereg nowych technik jak angioMR, cholangiopankreatografię MR (zrealizowano program badawczy KBN), protonowa i fosforowa spektroskopia MR, funkcjonalne obrazowanie MR, ocena przepływów płynu mózgowo-rdzeniowego, perfuzja MR, badanie MR układu naczyniowo-sercowego (uruchomiono automatyczną strzykawkę pracującą w polu magnetycznym), badania MR kobiet w ciąży oraz mammografię MR. Wiele badań było pionierskich w polskiej radiologii a w roku 2002 zespół Zakładu Katedry i Radiologii, za pracę "Neural correlates of working memory activity during performance of verbal and nonverbal tasks" otrzymał wyróżnienie na Europejskim Kongresie Radiologii. Była to pierwsza w historii, tego najważniejszego europejskiego forum radiologicznego, nagroda dla zespołu z Polski.

Instalacja systemu MR (prod. 1997)

 

Otwarcie Pracowni MR (2.02.1998)

Zespół Pracowni MR
 

   

W 1998 w Katedrze i Zakładzie Radiologii wprowadzono po raz pierwszy w Polsce nowe techniki informatyczne - RIS (Radiological Information System) oraz teleradiologię. Dwa lata później uruchomiono, także pierwszy w Polsce, PACS (Picture Archivisation and Communication System).


 

Wirtualna kolonoskopia TK

   

W 1998 w Katedrze i Zakładzie Radiologii rozpoczęto po raz pierwszy w Polsce uzyskiwanie i prezentacje obrazów w opcji wirtualnej endoskopii (w technice TK i MR).

Wirtualna bronchoskopia TK
 

Widma HMRS

   

W 1998 w Katedrze i Zakładzie Radiologii rozpoczęto wykonywanie badań w technice protonowej spektroskopii rezonansu magnetycznego.

Widma HMRS
 


Badania fMRI mózgu

   

W 1999 w Katedrze i Zakładzie Radiologii rozpoczęto wykonywanie badań w technice funkcjonalnego obrazowania mózgu w technice magnetycznego rezonansu a także badania MR serca.

Badania fMRI mózgu
 

      W tym samym roku asystenci Katedry i Zakładu Radiologii uruchomili oficjalną internetową stronę polskiej radiologii www.polradiologia.org.
 

Badania radiologiczne mumii egipskich

   

W roku 2000 zespół techników i lekarzy pod kierownictwem dr Andrzeja Urbanika zakończył kompleksowe badania radiologiczne (konwencjonalne rtg i tomografia komputerowa) mumii egipskich znajdujących się w polskich zbiorach. Program prowadzony był od roku 1995. Zbadano sześć mumii ludzkich oraz kilkanaście zwierzęcych (Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Muzeum Czartoryskich w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Antropologiczne we Wrocławiu). Były to jedne z pierwszych w świecie badań z zastosowaniem technik 3D i wirtualnej endoskopii. Opracowano także pionierską technikę rekonstrukcji przyżyciowego obrazu twarzy mumii na podstawie badania TK a następnie komputerowej, trójwymiarowej rekonstrukcji czaszki. Rezultaty przedstawiono w czasie Kongresu Radiological Society of North America (Chicago 1999. Urbanik A., Szymańska H., Babraj K., Chrzan R., Wojciechowski W.: 3D CT and virtual endoscopy - new possibilities of spiral CT in the examination of the Egyptian mummies.Abstracts, 523)
a także na Europejskim Kongresie Radiologii (Wiedeń 2001. Urbanik A., Czubak A., Wojciechowski W., Chrzan R., Szymańska H, Babraj K.:The afterlite Egyptian mummy face reconstruction without unwrapping the object,using the 3D CT.Abstracts, C-0796) gdzie organizatorzy przygotowali specjalne stanowisko komputerowe. Z tej okazji wydano także płytę CDR.
Urbanik A., Chrzan R., Wojciechowski W., Czubak A., Szymańska H., Babraj K.: CT Investigation of Mummies` Heads. Rivista di Neuroradiologia, 2001, 14, 6, 611-618.

Badania radiologiczne mumii egipskich

Więcej o badaniu mumii
 

Widmo PMRS

    W roku 2000 w Katedrze i Zakładzie Radiologii rozpoczęto po raz pierwszy w Polsce wykonywanie badań klinicznych w technice fosforowej spektroskopii magnetycznego rezonansu.

Biopsja mózgu TK
 

    W roku 2001, dr Marek Moskała, neurochirurg (Kierownik Kliniki Neurotraumatologii) uzyskał habilitację na podstawie pracy "Współczesne znaczenie biopsji i operacji stereotaktycznych mózgu w neuroonkologii i neurotraumatologii na podstawie badań własnych". Zabiegi były wykonywane w oparciu o badania TK. Praca ta wieńczyła długoletnie doświadczenia ośrodka krakowskiego w tym zakresie. Zabiegi stereotaktyczne zostały wprowadzone po raz pierwszy w Polsce w krakowskiej Klinice Neurochirurgii (O. Liszka, I. Gościński, Z. Wincentowicz) w roku 1961. Metoda nabrała nowego znaczenia po wprowadzeniu TK.

Angiograf DSA 3D (prod. 2001)

   

W roku 2001 w Katedrze i Zakładzie Radiologii rozpoczął pracę pierwszy w Polsce angiograf z opcją szybkiej rotacji z trójwymiarową rekonstrukcją pozwalający na całkiem nowe możliwości w angiodiagnostyce szczególnie ośrodkowego układu nerwowego.

Angiograf DSA 3D (prod. 2001)

Obrazy angiograficzne

 

Radiografia cyfrowa

   

W 2001 w Katedrze i Zakładzie Radiologii rozpoczęto testowanie systemu do pośredniej radiografii cyfrowej.

Radiografia cyfrowa

 

Wielorzędowy tomograf komputerowy (prod. 2003)

   

W roku 2003 w Katedrze i Zakładzie Radiologii uruchomiono pierwszy w Szpitalu Uniwersyteckim spiralny, wielorzędowy aparat TK.

Wielorzędowy tomograf komputerowy (prod. 2003)
 

System MR (prod. 2004)

   

W roku 2004 dokonano całkowitej modernizacji systemu MR (pozostawiono jedynie magnes a zmieniono całą pozostałą instalację).

System MR (prod. 2004)
 

 

Badania prostaty techniką PROSE

   

W roku 2004 w Katedrze i Zakładzie Radiologii po raz pierwszy w Polsce rozpoczęto wykonywanie badań obrazowych MR oraz spektroskopii MR prostaty cewką endorektalną (PROSE).

Badania prostaty techniką PROSE

 

     

W roku 2005 w Katedrze i Zakładzie Radiologii CMUJ uruchomiono pierwszy w Europie Wschodniej system do biopsji piersi pod kontrolą MR.

       
1 grudnia 2005 w Szpitalu Uniwersyteckim przeprowadzono reorganizacje w wyniku której utworzono Zakład Diagnostyki Obrazowej. W jego skład weszły: Zakład Radiologii (ul. Kopernika19 i 50), Zakład Neuroradiologii (ul. Botaniczna 3) i Samodzielna Pracownia RTG (ul Kopernika 17).
 
W dniu 13 stycznia 2006 roku, w Auli Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Jubileuszowe Sympozjum Polskiej Radiologii. Obchodzono 110 rocznicę narodzin Polskiej Radiologii, 80 rocznicę utworzenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego a także 80 lat wydawania Polskiego Przeglądu Radiologii. Organizatorem i gospodarzem jubileuszowego posiedzenia była Katedra Radiologii CMUJ i Zakład Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego - jednostki w których narodziła się polska radiologia.
 

   

W maju 2006 otwarto, po generalnym remoncie, pracownię angiografii i radiologii interwencyjnej oraz pracownię tomografii komputerowej Nr 2. Obie placówki są częścią Zakładu Diagnostyki Obrazowej a mieszczą się w budynku
przy ul. Botanicznej 3. Wyposażone zostały w nowoczesny sprzęt; szczególnie angiograf - jest to pierwszy w Polsce system z dużym tzw. płaskim panelem obrazowym, opcją szybkiej rotacji oraz oprogramowaniem do trójwymiarowej rekonstrukcji (dwie konsole satelitarne).

2006
Uruchomienie, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pierwszego w Polsce systemu pozwalającego uzyskiwać obrazy typu TK przy pomocy aparatu angiograficznego

W 2006 zespół Katedry Radiologii i Kliniki Urologii Collegium Medicum UJ: Dobrowolski Z., Lipczyński W., Urbanik A., Habrat W., Chrzan R., Jakubik P. za pracę "3D Proton Spectroscopic Imaging Compared with Endorectal MR" otrzymał II Nagrodę na European Urology Meeting w Pradze.

2007
Uruchomienie, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pierwszego w Polsce systemu do biopsji mammotomijnej pod kontrolą MR

W 2007 dr Paweł Brzegowy (Katedra Radiologii Collegium Medicum UJ) otrzymał Nagrodę Naukową Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

2007
Uruchomienie, w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, pierwszego w Europie Środkowo-Wschodniej systemu RheumaLab (aparaty MR, USG oraz system do fuzji obrazowej a także do punkcji stereotaktycznej) do diagnostyki chorób reumatycznych

2007
Nagroda na Kongresie RSNA (Radiological Society of North America) w Chicago dla doc Andrzeja Urbanika oraz dr Roberta Chrzana z Katedry Radiologii CMUJ, jako członków międzynarodowego zespołu (Uniwersytet w Singapurze, Klinika Neurologii Akademii Medycznej w Poznaniu) za pracę "A stroke CAD in the Emergency Room".
Jest to po raz pierwszy przyznana nagroda dla radiologów z Polski, na tym najważniejszym na świecie kongresie radiologicznym

 

 

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||