Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  Dr med. Jan DobrogowskCałodobowy punkt informacji: (012) 424-70-00

36  Poradnia Badania i Leczenia Bólu

31-531 Kraków, ul. Śniadeckich 10
Sekretariat Kierownika Zakładu:
tel./fax (0-12) 424-77-93
e-mail: midobrog@cyf-kr.edu.pl

Kierownik Zakładu:
Dr med. Jan Dobrogowski

Mapka

Wydarzenia

Struktura

Zakład Badania i Leczenia Bólu jako samodzielna jednostka działa od roku 1978, a od roku 1985 w strukturach obecnego Szpitala Uniwersyteckiego.

Dzialalnosc uslugowa
 
Działalność lecznicza Poradni obejmuje: konsultacje specjalistyczne, zabiegi terapeutyczne i testy diagnostyczne. Pełny zakres około 7 000 wykonywanych świadczeń medycznych prowadzony jest przez lekarzy specjalistów, magistra psychologii i wysoko wykwalifikowane pielęgniarki. Prowadzone leczenie jest wielokierunkowe, uwzględniające nie tylko farmakoterapię, blokady diagnostyczno-terapeutyczne, neuromodulację (akupunktura, elektrostymulacje), zabiegi neurodestrukcyjne, ale również rehabilitację i kwalifikowaną psychoterapię. W większości pacjenci Zakładu to osoby cierpiące na przewlekłe bóle narządów ruchu, bóle głowy oraz bóle związane ze schorzeniami nowotworowymi.

Zdobyte doświadczenie, aktualna wiedza medyczna, a w szczególności wielowymiarowy charakter bólu przewlekłego sprawia, że nie należy go traktować wyłącznie jako objaw choroby, ale jest również chorobą samą w sobie. Odnosi się to szczególnie do zespołów bólu neuropatycznego: neuralgii popółpaścowej, neuropatii cukrzycowej, bólu fantomowego, neuralgii nerwu trójdzielnego, odruchowej dystrofii współczulnej i kauzalgii.

Poradnia Leczenia Bólu jest placówką zarówno biomedyczną, jak i biopsychospołeczną, zapewniającą odpowiednie warunki lokalowe oraz niezbędne wyposażenie. Jako jedyna placówka w Polsce wyposażona jest w aparat do termolezji - służący do wybiórczego uszkodzenia struktur nerwowych, jako metody leczenia bólu przewlekłego. Realizowany przez jednostkę wielokierunkowy model postępowania u chorych z bólem przewlekłym zalecany jest przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Badania Bólu (IASP) z siedzibą w Seattle (USA), którego członkami są specjaliści Zakładu.

Dzialalnosc naukowo-dydaktyczna
 
Lekarze zespołu Zakładu Badania i Leczenia Bólu czynnie uczestniczą w edukacji studentów w ramach zajęć prowadzonych przez Zakład Anestezjologii i Intensywnej Terapii, w tym także w Szkole dla Obcokrajowców, organizuje kursy dotyczące leczenia bólu pooperacyjnego i bólu przewlekłego.

W ostatnim okersie czasu Poradnia poszerzyłą zakres świadczeń rehabilitacyjnych o prowadzone w Poradni zabiegi kinezyterapii biernej i czynnej oraz zwiększyć zakres zabiegów fizjoterapeutycznych.

1 800 konsultacji rocznie
5 000 zabiegów terapeutycznych w ciągu roku

Telefony kontaktowe:

Poradnia Leczenia Bólu:422-26-66, 424-77-93

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||