Strona główna Szpitala

Z życia Szpitala
Kliniki
Dla personelu medycznego
Dla pacjentów
Spis telefonów
Administracja
Kontakt

   
Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  
3  Oddział Kliniczny Kliniki Alergii i Immunologii, Oddział Kliniczny Kliniki Pulmonologii   
 

31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
Sekretariat Ordynatora:
centrala tel. (0-12) 430-52-66, fax (0-12) 430-52-03
e-mail: mmszczek@cyf-kr.edu.pl, klinika@interna2.uj.edu.pl
http://www.medicine.krakow.pl

 
 
 
Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Alergii i Immunologii:   
Prof. dr hab. med. Jacek Musiał   

Ordynator Oddziału Klinicznego Kliniki Pulmonologii:
Prof. dr hab. med. Ewa Niżankowska-Mogilnicka  

mapka

Wydarzenia

Struktura

Zespół Klinik przy ul. Skawińskiej należy do najnowocześniejszych i najlepiej wyposażonych ośrodków kliniczno – naukowych w kraju.

Dzialalnosc lecznicza
 
Kliniki specjalizują się w leczeniu chorób wewnętrznych, w szczególności chorób serca i naczyń, chorób płuc, schorzeń o podłożu alergicznym i immunologicznym, zwłaszcza astmy oskrzelowej i stanów nadkrzepliwości krwi prowadzących do zawałów.

Jest to ośrodek referencyjny dla Polski Południowej.

Zrąb Kliniki stanowi szpital, zbudowany przed blisko półtora wiekiem. W latach 1993-1999 został on wyremontowany i połączony z nowymi obiektami:

  • 5 - piętrowym budynkiem klinicznym, którego otwarcia dokonał Premier RP w czerwcu 1999; zapewnia on komfortowe warunki dla leczenia chorych (1-3 łóżkowe sale chorych, każda z osobną łazienką, telefonem). W klinikach i ambulatoriach pracują lekarze specjaliści – wielu z nich przeszło kształcenie w USA i Europy Zachodniej.
  • Poradniami. W Katedrze działają cztery w pełni wyposażone ambulatoria – z gabinetami lekarskimi, pokojami zabiegowymi, blokiem operacyjnym oraz przestronnymi poczekalniami dla pacjentów.

Oddziały kliniczne i poradnie korzystają z laboratoriów diagnostycznych i badawczych;

Laboratoria

W zespole laboratoriów znajdują się pracownie; biochemii klinicznej i analityki, biologii molekularnej, immunochemii, cytofluorymetrii, spektrometrii masowej i hodowli komórek.
Ich budowę i wyposażenie wspomagała hojnie Flandria, z której uniwersytetami w Antwerpii i Louvain Klinika utrzymuje żywe kontakty naukowe; otwarcia dokonał Premier Rządu Flandrii Królestwa Belgii w 1998 r.

Pracownie

W Klinice działają, służące tak poradniom jak i oddziałom klinicznym, pracownie: badań czynnościowych płuc (włącznie z ”body-pletyzmografią”),

  • wideotorakoskopii i bronchoskopii,
  • badań elektrokardiograficznych holterowskich, prób wysiłkowych,
  • pracownia radiologiczna
  • pracownia tomografii (tomograf spiralny), rezonansu magnetycznego i scyntygrafii
  • oraz rehabilitacji i fizykoterapii.

 
Dzialalnosc naukowo-dydaktyczna
 
Badania naukowe Kliniki uwieńczone zostały w 1997 roku pierwszą nagrodą czasopisma “Lancet”, w 1998 roku nagrodą specjalną Royal College of Physicians w Londynie i nagrodą główną “Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej” dla Kierownika Katedry Prof. A. Szczeklika.

Wyjątkowe możliwości diagnostyczne i leczenie tutejszych Klinik stanowią podstawę do dobrze rozwijającej się działalności zarówno w zakresie badań konsultacyjnych, niezbędnych np. przy ubezpieczeniach na życie, jak i w leczeniu stacjonarnym chorych z kraju i z zagranicy.

20 000 porad udzielanych w ciągu roku
2 100 hospitalizowanych rocznie
300 000 badań diagnostycznych rocznie

Telefony kontaktowe: 

Centrala: 430-52-66, 430-52-78

Oddział Alergii
Dyżurka Lekarska Dzienna: centrala + wew. 486
Dyżurka Lekarska Nocna: centrala + wew. 480

Oddział Autoimmunologii i Zaburzeń Hemostazy
Dyżurka Lekarska Dzienna: centrala + wew. 461
Dyżurka Lekarska Nocna: centrala + wew. 460

Oddział Intensywnej Terapii
Dyżurka Lekarska: centrala + wew. 283
Dyżurka Pielęgniarska: centrala + wew. 255

Oddział Pulmonologii I
Dyżurka Lekarska Dzienna: centrala + wew. 280
Dyżurka Lekarska Nocna: centrala + wew. 284

Oddział Pulmonologii II
Dyżurka Lekarska Dzienna: centrala + wew. 275, 280
Dyżurka Lekarska Nocna: centrala + wew. 284
Poradnia Chorób Płuc: centrala + wew. 217

Poradnia Chorób Serca i Naczyń: centrala + wew. 249, 357
Poradnia Chorób Alergicznych i Immunologicznych: centrala + wew. 235
Pracownia Rehabilitacji: centrala + wew. 241
Pracownia Radiologii: centrala + wew. 236

 || Z życia Szpitala || Kliniki || Dla personelu medycznego || Dla pacjentów ||
|| Spis telefonów || Administracja || Kontakt || Strona główna ||